(ÁP DỤNG CHO MẸ SAU SINH TỪ 07 ĐẾN 15 NGÀY, CÁC MẸ SINH THƯỜNG HOẶC SINH MỔ ĐỀU CÓ THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ)

TẬP TRUNG CHĂM SÓC CÁC MẸ VỀ SỨC KHỎE, TINH THẦN VÀ CẢI THIỆN VẺ ĐẸP SAU SINH

CƠ BẢN : 70 PHÚT/ NGÀY

 

 

8 LIỆU TRÌNH

01 KỸ THUẬT VIÊN

7 BUỔI

2.590.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

(Ưu đãi sinh nhật)

 

NÂNG CAO : 90 PHÚT/ NGÀY

 

 

10 LIỆU TRÌNH

01 KỸ THUẬT VIÊN

7 BUỔI

3.290.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

(Ưu đãi sinh nhật)